Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Kamerleden Tseggai en Maatoug (Goenlink-PvdA) vragen om uitleg over de beperkte Nederlandse heffing over winsten naar aanleiding van het bericht 'Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele 'winstjes' hier en daar'. Ook willen zij weten hoe Netflix investeert in Nederlandse culturele audiovisuele producties. Inzicht in de (voorgenomen) verplichte investeringen van Netflix in Nederlandse producties heeft de staatssecretaris niet.

Nederland heft vennootschapsbelasting over de winst van belastingplichtigen die volgens het wettelijk vastgelegde arm’s lengthbeginsel aan Nederland toerekenbaar is. Transacties tussen gelieerde lichamen moeten vergelijkbaar zijn met onafhankelijke partijen. De afgelopen jaren is in OESO-verband gewerkt aan herziening van het internationale belastingsysteem aan de gedigitaliseerde en geglobaliseerde wereld. Op basis van Pijler 1 krijgen landen waar de grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen veel afnemers of gebruikers hebben meer winsten en heffingsrechten toebedeeld waarover zij kunnen heffen.

Vanwege de geheimhoudingsplicht van art. 67 AWR kan de bewindspersoon niet ingaan op de individuele fiscale dossiers. Publicatie van een integrale ruling met een internationaal karakter zal er naar verwachting toe leiden dat belastingplichtigen meer terughoudend worden om zekerheid vooraf te vragen over hun fiscale positie.

Lees ook het thema Verrekenprijsregels.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

736

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen