Op 12 maart 2024 hebben Nederland en Bangladesh een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen. Nederland wil met dit belastingverdrag de ontwikkeling van Bangladesh verder ondersteunen. Bangladesh wordt vanaf 2026 gezien als een middeninkomensland.

Bangladesh krijgt in het belastingverdrag meer heffingsrechten. Bangladesh is het eerste ontwikkelingsland dat behoort tot de laagste inkomenscategorie waarmee Nederland sinds het nieuwe verdragsbeleid van 2020 een nieuw verdrag heeft gesloten waarin een bronstaatheffing over brutobetalingen voor technische diensten is opgenomen. Hierdoor heeft Bangladesh het recht om 10% belasting te heffen. Daarnaast worden meer bronheffingsrechten toegekend door een verruiming van de vaste-inrichtingsbepaling in het verdrag. Er is ook een bronstaatheffing overeengekomen voor winsten behaald met de vervreemding van aandelen en vergelijkbare rechten in bedrijven die grotendeels bestaan uit onroerend goed. Daarnaast zijn er in het verdrag afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen.

In Nederland wordt het verdrag eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens binnen vier maanden na ondertekening ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 13 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

216

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen