Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432) naar de Eerste Kamer gestuurd. Het kabinet vindt het afschaffen van de vrijstellingen in de energiebelasting verantwoord.

De verduurzamingsmogelijkheden in de metallurgische en mineralogische sector zijn op korte termijn beperkt. Tegelijkertijd is de verwachting dat richting 2030 de mogelijkheden om te verduurzamen snel zullen toenemen. Het kabinet werkt hier ook aan bijvoorbeeld in de vorm van het Nationaal Programma Energiesysteem en de subsidies die onder meer in het voorjaarspakket klimaat beschikbaar zijn gesteld voor de opschaling van de productie van duurzame brandstoffen en de aanleg van duurzame energie-infrastructuur.

Lees ook het thema Wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432).

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen, Fiscale wetsvoorstellen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 21 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

52

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen