Hof Amsterdam oordeelt dat gemeenten geen ongeoorloofde inbreuk maken op de privacy van hun inwoners door de basisregistratie personen te gebruiken voor de aanslag afvalstoffenheffing.

X is het niet eens met een aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente Amsterdam. De aanslag is opgelegd naar het tarief voor een eenpersoonshuishouden.

Hof Amsterdam oordeelt dat gemeenten geen ongeoorloofde inbreuk maken op de privacy van hun inwoners door de basisregistratie personen te gebruiken voor de aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar raadpleegt de basisregistratie om te kijken of sprake is van een huishouden van één of van meerdere personen. Dat bepaalt de hoogte van het tarief. Het hof stelt voorop dat de inmenging in het privéleven bij wet is voorzien. Het raadplegen van de basisregistratie is niet alleen nodig, maar is daarvoor ook geschikt. Het is proportioneel en evenredig. Belastingheffing (zoals de afvalstoffenheffing) dient om de uitvoering van overheidstaken te financieren en is daarmee in het belang van het economisch welzijn van het land. Dat is een in art. 8 lid 2 EVRM genoemd, legitiem doel. Dit doel prevaleert boven het recht op privacy van X op dit punt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet milieubeheer 15.33

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 14 december

Informatiesoort: VN Vandaag

  1041
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen