Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk, omdat sprake is van een ‘tweede bezwaarschrift’. Het is namelijk niet mogelijk om een tweede maal bezwaar te maken tegen een aanslag.

X geeft in zijn IB-aangifte 2018 aan dat hij het gehele jaar in Nederland verzekerd is voor de volksverzekeringen. De inspecteur deelt mee dat de verzekeringsplicht volgens hem aanvangt op 16 april 2018 en legt de aanslag op. X maakt bezwaar. De inspecteur handhaaft de aanslag en wijst het bezwaar af. X overlegt vervolgens een verklaring van de Svb waaruit blijkt dat sprake is van verzekeringsplicht met ingang van 1 april 2018. De inspecteur merkt dit aan als een bezwaarschrift en honoreert het bezwaar. X gaat vervolgens in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk, omdat sprake is van een ‘tweede bezwaarschrift’. Het is namelijk niet mogelijk om een tweede maal bezwaar te maken tegen een aanslag. Er is ook geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding. Daarnaast is de inspecteur ook volledig tegemoetgekomen aan het bezwaar van X. Er is dan geen sprake meer van een geschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 september

Informatiesoort: VN Vandaag

640

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen