Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de naheffingsaanslag MRB terecht is, omdat X geen stukken heeft overgelegd, waaruit volgt wanneer de auto bij zijn garage is gerepareerd. Bovendien heeft X destijds aan de politie verklaard dat hij door corona zonder werk zat en de auto van een vriend had geleend. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

X staat vanaf 25 oktober 2003 vrijwel onafgebroken officieel in Nederland ingeschreven; in het tijdvak 29 juni-17 oktober 2017 stond hij wel elders ingeschreven. X is directeur-grootaandeelhouder van een Nederlandse bv. Op 15 oktober 2020 constateert de politie dat X als bestuurder van een auto met Duits kenteken gebruikmaakt van de weg. In geschil is de naheffingsaanslag MRB over 30 maart 2016-14 oktober 2020 van € 8364 en de verzuimboete van € 5514. Volgens Rechtbank Gelderland moet de verschuldigde MRB worden berekend vanaf 17 oktober 2017 (€ 5540) en de boete gematigd tot € 2757. X stelt in hoger beroep dat hij de auto slechts ter reparatie onder zich had en de naheffing dus tot die periode moet worden beperkt.

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N Vandaag 2023/1399) oordeelt dat de naheffing terecht is, omdat X geen stukken heeft overgelegd, waaruit blijkt dat de auto bij zijn garage ter reparatie is aangeboden. Bovendien heeft X destijds aan de politie verklaard dat hij door corona zonder werk zat en de auto van een vriend had geleend. De boete wordt wel gematigd tot € 500 wegens X' slechte financiële positie. Uit de stukken volgt namelijk dat X in het peiljaar 2020 een nihilinkomen had, X op basis van een toevoeging procedeert en daarnaast ook een derde heeft verklaard dat X' geen inkomen heeft. X' beroep is deels gegrond. X gaat in cassatie, maar motiveert het beroep niet digitaal. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 37

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 34

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 13

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 september

Informatiesoort: VN Vandaag

115

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen