Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verzuimboeten en de vergrijpboete terecht zijn opgelegd. Volgens het hof is onduidelijk waarom het feit dat X in 2019 hartpatiënt is moet leiden tot avas met betrekking tot de verzuimboeten bij het onjuist invullen van de BTW-aangiften.

Belanghebbende, X, exploiteert een adviesbureau. In 2020 stelt de inspecteur vragen aan X over zijn BTW-aangiften 2019. Naar aanleiding van de opgelegde BTW-naheffingsaanslagen 2019, waarbij ook boeten zijn opgelegd, verstrekt X een overzicht. X is het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslagen en de boeten.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de verzuimboeten en de vergrijpboete terecht zijn opgelegd. Volgens het hof is onduidelijk waarom het feit dat X in 2019 hartpatiënt is moet leiden tot avas met betrekking tot de verzuimboeten bij het onjuist invullen van de BTW-aangiften. Daarbij acht het hof ook van belang dat X tot aan de zitting van het hof zijn stelling over de aftrek van voorbelasting steeds heeft verdedigd. Het hof kwalificeert de stelling van X dan ook als ongeloofwaardig. Ook zijn de standpunten van X niet pleitbaar, omdat zij zijn gebaseerd op feitelijkheden. Met betrekking tot de vergrijpboete voor het in aftrek brengen van voorbelasting voor de levering van een chalet stelt het hof vast dat de inspecteur overtuigend aantoont dat sprake is van (ten minste voorwaardelijk) opzet. Verder maakt X met de door hem overgelegde stukken niet aannemelijk dat hij recht heeft op aftrek van de bedragen aan voorbelasting die hij in zijn aangiften heeft aangegeven. Het hoger beroep is ongegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67q

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67f

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67c

Wet op de omzetbelasting 1968 15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 26 september

Informatiesoort: VN Vandaag

464

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen