Tarieven en parameters van de WBSO blijven in 2024 ongewijzigd. Dit schrijft de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens staatssecretaris van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

In 2022 hebben 19.484 bedrijven gebruik gemaakt van de WBSO en 1,3 miljard euro belastingvoordeel ontvangen. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de regeling daalde licht.

In totaal zijn er 87.359 ontwikkelingsprojecten en 4032 technische wetenschappelijke projecten toegekend. Het totale aantal toegekende aanvragen is lager dan in eerdere jaren. Dit betekent niet dat het aantal unieke projecten afnam. Het totale aantal uren  speur- en ontwikkelingswerk (hierna: S&O) binnen de WBSO steeg licht. Bestedingen aan S&O-niet-loonkosten namen toe met 6%.

Per 2022 is een gewijzigde aanvraag- en verrekensystematiek ingevoerd bij de WBSO. Vervolgprojecten die in hetzelfde jaar plaatsvinden hoeven niet meer apart worden aangevraagd. Hierdoor zijn minder aanvragen nodig voor een gelijk aantal S&O-uren. De eerste geluiden van gebruikers over de aanpassingen zijn positief.

In 2024 vinden er geen wijzigingen van de tarieven en parameters van de WBSO plaats. Wel wordt eind 2024 een evaluatierapport verwacht van de WBSO in de jaren 2018 tot en met 2022 en de nieuwe aanvraag- en verrekensystematiek.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 12b

Wet op de loonbelasting 1964 27

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 26 september

Informatiesoort: VN Vandaag

191

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen