Het Hof van Justitie EU oordeelt dat een Poolse socialezekerheidsinstantie (ZUS) de afgegeven A1-verklaring kan intrekken zonder eerst de dialoog- en bemiddelingsprocedure in te leiden. Daarbij is van belang dat ZUS heeft vastgesteld dat de elementen waarop de afgifte van deze verklaring berust onjuist zijn.

De Poolse ondernemer TE sluit een overeenkomst met een in Warschau gevestigde onderneming. TE verplicht zich daarbij om in het kader van een bepaald project diensten te verrichten in Frankrijk. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, een Poolse socialezekerheidsinstantie (ZUS), bevestigt via een A1-verklaring dat de Poolse socialezekerheidswetgeving van toepassing is op TE. ZUS trekt deze A1-verklaring echter in, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat TE alleen maar diensten in Frankrijk verricht. ZUS doet dit zonder de coördinatieprocedure van art. 16 EG-Verordening 987/2009 te volgen. TE is het hier niet mee eens. De Poolse rechter draagt ZUS vervolgens op om toch de coördinatieprocedure op te starten, maar ZUS weigert dit. De Poolse rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat ZUS de afgegeven A1-verklaring kan intrekken zonder eerst de dialoog- en bemiddelingsprocedure in te leiden. Daarbij is van belang dat ZUS heeft vastgesteld dat de elementen waarop de afgifte van deze verklaring berust onjuist zijn. Het Hof van Justitie EU overweegt daarbij dat een procedure geen dwingende, vooraf te vervullen voorwaarde is voor het intrekken van een A1-verklaring wanneer de aan de afgifte van deze verklaring ten grondslag liggende elementen onjuist zijn.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Premieheffing

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

167

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen