Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft ingebracht. Het hof oordeelt dat X de door hem gestelde strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet aannemelijk maakt. Het verzoek om schadevergoeding neemt het hof niet in behandeling. Het hoger beroep ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X doet aangifte IB 2016 als buitenlands belastingplichtige. Na vaststelling van de aanslag conform de aangifte dient X in bezwaar een gecorrigeerde aangifte in, waarin hij een hoger bedrag aan ingehouden loonheffing claimt. Uit het dossier en de systemen van de Belastingdienst blijkt niet dat een hoger bedrag aan loonheffingen is ingehouden. De inspecteur handhaaft daarom de aanslag. X komt tevergeefs in beroep bij de rechtbank. In hoger beroep klaagt X dat de systemen zijn gemanipuleerd en het dossier niet compleet is.

Hof ’s-Hertogenbosch (V-N 2023/4.1.3) oordeelt dat de inspecteur alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft ingebracht. X maakt de door hem gestelde strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet aannemelijk. Het verzoek om schadevergoeding neemt het hof niet in behandeling. X' hoger beroep is ongegrond. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:73

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 november

Informatiesoort: VN Vandaag

306

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen