Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de termijn van tien jaren om de steun terug te vorderen alleen maar betrekking heeft op de bevoegdheden van de EC om steun terug te vorderen. Deze termijn kan dus niet worden toegepast op de procedure voor de terugvordering van onrechtmatige steun door de bevoegde nationale autoriteiten.

Nelson Antunes da Cunha Lda ontvangt tussen 1994 en 1996 bedragen van het Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP. De Europese Commissie stelt in 1999 vast dat sprake is van een steunregeling die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Portugal moet de staatssteun dan ook van NAC Lda terugvorderen. De IFAP stuurt daartoe in 2002, 2009 en 2013 verzoeken om betaling. NAC Lda stelt echter dat de verplichting tot terugbetaling van de ontvangen bedragen vervalt na vijf jaren na ontvangst van de bedragen, zodat de verplichting tot terugbetaling van de steun is verjaard. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de termijn van tien jaren om de steun terug te vorderen alleen maar betrekking heeft op de bevoegdheden van de EC om steun terug te vorderen. Deze termijn kan dus niet worden toegepast op de procedure voor de terugvordering van onrechtmatige steun door de bevoegde nationale autoriteiten.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 108

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  253
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen