Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Portugal gemengd belastingplichtigen verbiedt om van BTW-aftrekmethode te veranderen nadat de definitieve evenredige aftrek is vastgesteld. Onder bepaalde omstandigheden is dat echter wel in strijd met het EU-recht.

CTT - Correios de Portugal verricht naast de vrijgestelde postdienst ook handelingen die aan de BTW-heffing zijn onderworpen. In verband met de liberalisering van de postmarkt worden de regels over de postbezorging herzien. In 2015 worden de fiscale gevolgen van de liberalisering verduidelijkt. Hierdoor moet CTT in 2016 BTW voldoen over de sinds 1 januari 2013 verrichte handelingen voor de postale betaling van facturen. Bij de aangifte die daarop volgt, past CTT een andere aftrekmethode toe door een gedeelte van de BTW die eerder volgens de pro-ratamethode was afgetrokken, volgens de methode van het gebruik af te trekken. Volgens de Portugese Belastingdienst kan CTT echter niet van aftrekmethode veranderen. De Portugese rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Portugal gemengd belastingplichtigen verbiedt om van BTW-aftrekmethode te veranderen nadat de definitieve evenredige aftrek is vastgesteld. Het is echter wel in strijd met het EU-recht om dit te weigeren wanneer sprake is van bepaalde omstandigheden zoals: de belastingplichtige is bij zijn keuze van aftrekmethode te goeder trouw en wist niet dat een volgens hem vrijgestelde handeling in werkelijkheid niet was vrijgesteld; de in het nationale recht vastgestelde algemene vervaltermijn voor de herziening van de aftrek is nog niet verstreken; de verandering van aftrekmethode maakt het mogelijk om nauwkeuriger te bepalen welk deel van de BTW ziet op handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 173

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting, Europees belastingrecht

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  466
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen