Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat het pensioen van Italiaanse ambtenaren die in Portugal wonen in Italië wordt belast. Dit terwijl het pensioen van gepensioneerde Italianen uit de particuliere sector in Portugal wordt belast.

HB en IC hebben de Italiaanse nationaliteit. Zij genieten als voormalige werknemers uit de Italiaanse overheidssector een pensioen dat wordt uitbetaald door het Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). In 2015 verhuizen zij naar Portugal en verzoeken zij het INPS om niet langer Italiaanse belastingen in te houden op hun pensioenen. Het INPS wijst dit verzoek af. Volgens het INPS moeten gepensioneerde werknemers uit de publieke sector, anders dan Italiaanse gepensioneerden uit de particuliere sector, in Italië worden belast. De Italiaanse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de belastingheffing over pensioenen zoals dat is geregeld in het Belastingverdrag dat Italië en Portugal hebben gesloten niet in strijd met het EU-recht is. Het is geoorloofd dat het pensioen van gepensioneerde Italiaanse ambtenaren, die in Portugal wonen, in Italië wordt belast en dat het pensioen van gepensioneerden Italianen uit de particuliere sector in Portugal wordt belast.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 21

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 18

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  477
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen