Het tweede deelrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen is door staatssecretaris van Huffelen van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het eerste deelrapport van IBO Toeslagen richtte zich op verbetermogelijkheden binnen het bestaande stelsel, het tweede deelrapport onderzoekt ook opties daarbuiten. De conclusie van het kabinet naar aanleiding van beide rapporten is dat de systematiek van toeslagen niet goed werkt voor een grote groep burgers. Het toeslagenstelsel is bedoeld om mensen financieel te ondersteunen, maar brengt mensen in de praktijk vaak in de problemen door terugvorderingen en nabetalingen.

Het kabinet deelt de urgentie die door zowel de IBO-werkgroep als door de Tweede Kamer in de motie Bruins en Van Weyenberg (V-N 2020/2.21) is uitgesproken over herziening van het toeslagenstelsel. Het kabinet werkt daarom een nieuw stelsel uit. Dit vergt echter tijd. Het kabinet zet dit jaar de contouren van een nieuw stelsel neer.

Voor de korte termijn wordt de bestaande hardheidsclausule uitgebreid en wordt er meer in dienstverlening geïnvesteerd om probleemgevallen eerder in beeld te krijgen. Daarnaast worden verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de zorgtoeslag om ervoor te zorgen dat er minder toeslagen worden teruggevorderd. Er worden bijvoorbeeld geen eisen meer gesteld aan de verzekerdheid van de partner. Ook onderzoekt het kabinet hoe het niet-gebruik van toeslagen verder kan worden tegengegaan.

Op Prinsjesdag 2020 wordt een aanvullend wetsvoorstel ingediend met maatregelen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

  221
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen