Rechtbank Gelderland oordeelt dat een behandeling in een cryosauna niet valt onder het verlaagde tarief voor het gelegenheid geven tot baden. Ook kan de behandeling niet worden gelijkgesteld met een traditioneel saunabezoek.

X biedt cryobehandelingen aan in een cryosauna. X geeft de inkomsten tegen het verlaagde tarief aan in de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2017, omdat de behandeling volgens X onder het verlaagde tarief voor gelegenheid geven tot baden valt. De inspecteur stelt dat het normale tarief van toepassing is. X gaat in beroep.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het normale tarief van toepassing is aangezien bij een cryobehandeling geen water wordt gebruikt en de behandeling niet kan worden gezien als onderdeel van diensten die bij baden horen. Een beroep op het neutraliteitsbeginsel ten opzichte van traditionele sauna’s faalt. De aard van de dienst wijkt hier te veel van af. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Rechtbank Gelderland

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 1 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

  297
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen