Advocaat-generaal Rantos concludeert dat de Nederlandse regeling voor derdelander-werknemers die in Nederland werk verrichten niet in strijd is met het EU-recht. De hoogte van de leges is ook niet in strijd met het EU-recht. Dit geldt zover die regeling geen onevenredige voorwaarden stelt.

SN e.a. hebben de Oekraïense nationaliteit en zijn in het bezit van een Slowaakse tijdelijke verblijfsvergunning voor arbeid. Zij werken voor de Slowaakse vennootschap ROBI spol s.r.o., die hen ter beschikking stelt aan het Nederlandse Ivens nv, voor het verrichten van metaalwerkzaamheden in de haven van Rotterdam. Omdat de werkzaamheden worden verlengd nemen zij meer dan 90 dagen in beslag binnen een periode van 180 dagen (Schengen-circulatierecht). De Oekraïners moeten dan in het bezit zijn van een verblijfsvergunning. ROBI dient daarop een aanvraag in om verlening van de verblijfsvergunning voor het verrichten van grensoverschrijdende dienstverrichting. De Oekraïners zijn het niet eens met de verplichting om een verblijfsvergunning aan te vragen, de geldigheidsduur van de verleende vergunningen en de voor de behandeling van de aanvragen verschuldigde leges. Rechtbank Den Haag stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Advocaat-generaal Rantos concludeert dat de Nederlandse regeling voor derdelander-werknemers die in Nederland werk verrichten niet in strijd is met het EU-recht. De hoogte van de leges, die gelijk is aan die voor een reguliere vergunning voor het verrichten van arbeid door een derdelander, is ook niet in strijd met het EU-recht. Dit geldt zover die regeling geen onevenredige voorwaarden stelt. De A-G merkt daarbij op dat het aan de verwijzende rechter staat om na te gaan of het bedrag van de leges voor de afgifte van een verblijfsvergunning aan een ter beschikking gestelde derdelander-werknemer een onevenredige beperking vormt van het vrij verrichten van diensten.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 56

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Europees belastingrecht

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

133

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen