Rechtbank Gelderland oordeelt dat alleen de van X zelf ingehouden buitenlandse bronbelasting kan worden verrekend. Een ongelijke behandeling is niet aan de orde.

Belanghebbende, X, is een Nederlandse DJ die wereldwijd optreedt. X is onder andere enig aandeelhouder van G LLC. X verricht zijn werkzaamheden in de VS vanuit G LLC. Deze entiteit is in de VS fiscaal transparant en daarom is de winst bij X persoonlijk belast.

X claimt een bedrag van € 529.765 voor verrekening van bronbelasting in plaats van de door de inspecteur vastgestelde € 490.142. X pleit - onder verwijzing naar de arresten van de Hoge Raad van 9 februari 2007, nr. 40604 (BNB 2007/143) nr. 40465, (BNB 2007/142) en nr. 41478 (BNB 2007/144) die op de vrijstellingsmethode zien - dat de bronbelasting geheven niet alleen met de Vpb van de vennootschappen waar X belang in heeft moet worden verrekend, maar ook met de inkomstenbelasting van X. De inspecteur vindt dat de verrekenmethode die X voorstelt niet mogelijk is.

Het geschil spitst zich toe op de vraag tot welk bedrag de buitenlandse bronbelasting geheven bij buitenlandse optredens verrekend kan worden.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de door X genoemde arresten niet toepasbaar zijn omdat de feiten in deze zaak anders liggen. Ingehouden belasting bij de ene persoon kan niet verrekend worden bij een andere persoon, zij zijn verschillende (fiscale) personen. Alleen de van X zelf ingehouden bronbelasting kan worden verrekend. Tevens faalt het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat in een meerderheid van gevallen anders wordt beslist of dat (begunstigend) beleid bestaat.

Lees ook het thema Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 18

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen 25

Rubriek: Loonbelasting, Internationaal belastingrecht

Instantie: Rechtbank Gelderland

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 22 juli

  473
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen