Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de Prius tot het keuzevermogen behoort, en dat X de auto derhalve tot zijn ondernemingsvermogen mag rekenen. Voor auto’s wordt namelijk niet aangesloten bij de 90%-grens, maar bij het bijtellingsforfait.

X drijft een onderneming en monteert keukens voor keukenbedrijven bij particulieren thuis. Hij heeft hiervoor de beschikking over een Volkswagen Crafter. Nadat de keuken is geplaatst, moeten er af en toe nog kleine herstel- of vervangingswerkzaamheden aan de geplaatste keukens worden verricht. Bij het verrichten van deze servicewerkzaamheden maakt X gebruik van een Toyota Prius. X rekent de Prius tot zijn bedrijfsvermogen. De inspecteur is echter van mening dat de Prius niet tot het keuzevermogen behoort, maar tot het verplicht privévermogen, omdat het aantal zakelijke km minder is dan 10% van de totale km’s.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de Prius tot het keuzevermogen behoort, en dat X de auto derhalve tot zijn ondernemingsvermogen mag rekenen. De rechtbank overweegt daarbij dat X de Prius ten minste in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Volgens de rechtbank is het namelijk aannemelijk dat X de Prius heeft gebruikt bij het uitvoeren van de servicewerkzaamheden, en dat hij de Volkswagen Crafter met name gebruikt voor het plaatsen van de hele keuken. Onder verwijzing naar de jurisprudentie over de vermogensetikettering stelt de rechtbank vast dat voor auto’s niet wordt aangesloten bij de 90%-grens, maar bij het bijtellingsforfait. In deze zaak is het dus niet van belang of meer dan 10% van de totale km’s zakelijk zijn gereden, maar of meer dan 500 zakelijke km’s zijn verreden. Nu vaststaat dat X in ieder geval 1453 zakelijke km’s heeft gemaakt, vormt de Prius keuzevermogen.

Lees ook het thema Valutaresultaten in de winstsfeer

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 22 juli

  511
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen