Het Hof van Justitie EU oordeelt dat gasolie die wordt verbruikt bij ritten voor de reparatie, het onderhoud of het bijtanken van voertuigen die worden gebruikt voor personenvervoer, niet onder het begrip ‘commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging’ valt.

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. verricht personenvervoer. In 2017 verzoekt Tüke Busz om teruggaaf van accijns op de gasolie die zij in verband met het personenvervoer gebruikt. De Hongaarse Belastingdienst is evenwel van mening dat er geen recht op teruggaaf van accijns bestaat voor zover de gasolie is gebruikt in het kader van de reparatie, het onderhoud en het bijtanken van de voertuigen. Deze activiteiten vormen namelijk geen ‘nevendiensten’, zoals het vervoer van bagage, fietsen of dieren. Tüke Busz is het daar niet mee eens. De Hongaarse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat gasolie die wordt verbruikt bij ritten voor de reparatie, het onderhoud of het bijtanken van voertuigen die worden gebruikt voor personenvervoer, niet onder het begrip ‘commerciële gasolie gebruikt voor voortbeweging’ valt. Ritten die uitsluitend worden uitgevoerd voor de reparatie, het onderhoud of het bijtanken van de voertuigen kunnen namelijk niet als ‘personenvervoer’ worden aangemerkt. Zij dienen niet rechtstreeks voor het verrichten van een personenvervoersdienst.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

82

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen