Het Hof van Justitie EU oordeelt dat België in strijd met het EU-recht handelt door een voormalige gepensioneerde EU-ambtenaar, die als zelfstandige werkzaamheden is gaan verrichten, te onderwerpen aan het verplichte Belgische socialezekerheidsstelsel.

De Brit JD werkt tot aan zijn pensionering in 2006 voor de Commissie te Brussel. Hij is vervolgens werkzaam als zelfstandig consultant. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen onderwerpt hem verplicht aan het sociaal statuut van zelfstandigen. JD is het daar niet mee eens. De Belgische rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat België in strijd met het EU-recht handelt door een voormalige gepensioneerde EU-ambtenaar, die als zelfstandige werkzaamheden is gaan verrichten, te onderwerpen aan het verplichte Belgische socialezekerheidsstelsel. België moet volgens het Hof van Justitie EU bij de inrichting van het socialezekerheidsstelsel het EU-recht eerbiedigen. Dit geldt ook voor de bepalingen van het Protocol en het Statuut die betrekking hebben op de sociale zekerheid en de rechtspositie van de EU-ambtenaren regelen, zowel tijdens hun werkzaamheden in dienst van een instelling als na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook merkt het Hof van Justitie EU nog op dat de overige inkomsten van de ambtenaren onderworpen zijn aan de belastingheffing van de lidstaten.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Internationale sociale zekerheid, Europees belastingrecht, Premieheffing

Editie: 20 november

Informatiesoort: VN Vandaag

184

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen