De wet bestuur en toezicht rechtspersonen is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 juli 2021 in werking. Deze wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de nv en bv in het BW.

Met deze wet wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Ook kan bij alle rechtspersonen voor een zogenoemde ‘one-tier board’ (monistisch bestuurssysteem) worden gekozen. Voor de vereniging (inclusief de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) alsmede de stichting komt meer duidelijkheid over:

– de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen, inclusief de mogelijkheden tot verdeling van taken, de taakverantwoordelijkheid en aansprakelijkheidsrisico’s;

– de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang; en

– de regels voor ontstentenis en belet van bestuurders en commissarissen.

Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter aangevuld en verduidelijkt.

Aan het wetsvoorstel (34491) is aandacht besteed in V-N 2020/22.17.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Editie: 14 december

Rubriek: Civiel recht algemeen

Informatiesoort: VN Vandaag

  671
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen