Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Fosfaatrechten na langdurige pacht voor verpachter

Mr. L.P.J. Mertens. Het Pachthof oordeelt dat, na beëindiging van een pachtovereenkomst voor langer dan 12 jaar van een hoeve of een bedrijfsgebouw voor de melkveehouderij of minstens 15 hectare land, pachter zijn fosfaatrechten, tegen vergoeding van de helft van de waarde, aan verpachter moet overdragen. Dit bevestigt het oordeel dat al bij tussenarrest werd gewezen. In LTB 2019/20 schreef ik al uitgebreid over het door het Pachthof gewezen tussenarrest in deze procedure, maar ik zal de inho...

25 november 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Aardbevingsschade moet objectief bepaald en vergoed worden

Mr. L.P.J. Mertens. Onlangs oordeelde de rechter dat schade veroorzaakt door aardbevingen ten gevolge van aardgaswinning in Groningen geobjectiveerd, en niet vanwege de keuzes die een persoon heeft gemaakt, vergoed moet worden. Een boer voert zijn bedrijf met woning, opstallen en 71 hectare grond in het Groningerveld, het gebied waar veel aardbevingen voorkomen als gevolg van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM). De NAM is op grond van art. 6:177 BW aansprakelijk v...

25 november 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Hoofdlijnen Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Mr. Anita van Bavel. Op 11 oktober 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (de Srv of de subsidieregeling) gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2019, 55830). In deze bijdrage ga ik op hoofdlijnen in op wat deze subsidieregeling inhoudt en voor wie deze geldt. Ook zal ik stilstaan bij zaken die op basis van de subsidieregeling nog niet duidelijk zijn. Op basis van de concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen zou de openstelling van de Srv op 15 augustus 2019 zijn. ...

25 november 2019