Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Jurisprudentie Landbouwvrijstelling 2017

Mr. P.L.F. Seegers. In het navolgende overzicht is een selectie opgenomen van de jurisprudentie uit het jaar 2017 over de toepassing van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting (art. 3.12 Wet inkomstenbelasting 2001, hierna Wet IB). Het aantal uitspraken waar de landbouwvrijstelling een rol speelt is in dit jaar echter heel erg beperkt. Vandaar dat er maar één uitspraak van een rechtbank en één conclusie van de advocaat-generaal in dit overzicht zijn opgenomen. Er liggen op dit momen...

13 juni 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Overgangsregeling landbouwregeling: normpercentages voor herziening

Mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB. Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft het kabinet eerder besloten om per 1 januari 2018 de btw-landbouwregeling af te schaffen. Als gevolg daarvan kan sinds 1 januari 2018 geen gebruik meer worden gemaakt van de landbouwregeling. Bij iedere wijziging hoort overgangsrecht. Zo ook hier. De belastingdienst heeft in overleg met de VLB en LTO Nederland dan ook normpercentages vastgesteld die gehanteerd kunnen worden bij de toepassing van het overgangsrecht ...

13 juni 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Winstneming in het kader van het Uniform Herstelkader Rentederivaten

Mr. P.H.J. Furer RB. In het niet zo verre verleden zijn door banken aan het mkb alsmede de agrarische sector op grote schaal financiële producten (derivaten) verkocht, die uiteindelijk voor de betrokken ondernemers zeer nadelig bleken uit te pakken. Nadat de AFM had geconstateerd dat banken in het verleden in veel gevallen de wettelijke eisen bij de advisering over derivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende hadden nageleefd is – naar goed Nederlands gebruik – een commissie ingestel...

13 juni 2018

Agro in de media
'Koelcellen en stellages. Roerend of onroerend?'

Roerend of onroerend, het maakt nogal wat uit. Zeker qua belastingheffing. Heel veel vrijstellingen gelden bijvoorbeeld alleen voor onroerende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwvrijstelling in de winstbelasting en de vrijstelling voor cultuurgrond in de onroerendezaakbelasting (ozb). Bij dit soort vrijstellingen is het voordeliger om onroerend te zijn. Maar soms is juist het tegenovergestelde het geval. Dan is het voordelig om iets als roerend aan te merken.

15 juni 2018

Boerderij

SMK houdt rekening met terugval Groen Label Kas

Door aanscherping van de eisen voor Groen Label Kas loopt het aantal aanvragen voor fiscale voordelen in Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mogelijk fors terug. Dat verwacht Stichting Milieukeur (SMK) dat de certificering voor 'Groen Label Kassen' beheert. Begin dit jaar zijn aangescherpte regels van kracht geworden, maar was er nog een uitloop van de oude, minder vergaande regeling.

14 juni 2018

AgriHolland

VBW zet in op compensatie voor btw-verhoging

Een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% lijkt onafwendbaar. VBW maakt zich daarom sterk voor compensatiemaatregelen voor bloemisten. Op woensdag 6 juli spraken Marco Maasse en Léon Vermeulen namens VBW met het ministerie van Financiën. Daaruit werd duidelijk dat de btw-verhoging doorgaat, tenzij er alsnog een politieke discussie ontstaat in de Tweede en Eerste Kamer in september/oktober.

11 juni 2018

Bloem en Blad