Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Particuliere erfpacht en het Europees consumentenrecht

Mr. H.J.F. Clifford Mr. H.J.F. Clifford is advocaat-partner bij Vangoud Advocaten uit Arnhem, [email protected] , www.vangoud.nl . Al jaren strijden particuliere erfpachters met erfverpachters over onredelijke bedingen in algemene erfpachtvoorwaarden. Deze onredelijke bedingen maken dat particuliere erfpachters moeite hebben om hun erfpachtrecht te vervreemden. In de praktijk komt het immers nog steeds geregeld voor dat banken concluderen dat nadelige erfpachtvoorwaarden te risicovol zijn en d...

4 mei 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Waardering maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot

Tea Mellema-Kranenburg Tea Mellema-Kranenburg is verbonden aan Verhees Notarissen, [email protected] , www.verheesnotarissen.nl . Een van de moeilijkste vragen betreft die van de waardering van ondernemingsvermogen. In het onderstaande zal ik hier aandacht aan besteden waarbij ik de uitspraak van de Hoge Raad van 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:115 als uitgangspunt zal nemen. Hierin kwam met name de vraag aan de orde hoe het maatschapsaandeel van de langstlevende voortzettende e...

4 mei 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Herziening omzetbelasting bij overgang van landbouwregeling naar de normale regeling

Mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB Mr. ing. H.J. (Bert) van den Kerkhof RB is voorzitter van de Vaksectie Recht van de VIB en hoofd Vaktechniek Belastingadvies van ABAB Adviseurs in TiIburg, [email protected] , www.abab.nl . De overgang van de landbouwregeling naar de normale regeling voor de omzetbelasting hoeft volgens de wetgever relatief weinig problemen op te leveren voor de agrarische ondernemer. De agrarische ondernemer is tegenwoordig verplicht tot zo veel complexe administratieve...

4 mei 2018