Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Bodemwaarderegeling in beweging (2)

Drs. A.W. de Beer RB. In het artikel ‘Bodemwaarderegeling in beweging’ (LTB 2019/37) is ingegaan op de problematiek van aanhorigheden bij stallen en de afschrijvingsbeperking gebouwen (art. 3.30a Wet IB 2001; ‘bodemwaarderegeling’). In proefprocedures is de vraag aan de rechter voorgelegd hoe het begrip ‘aanhorigheden’ voor art. 3.30a Wet IB 2001 moet worden uitgelegd. Het belang hiervan is of bepaalde bedrijfsmiddelen bij de stallen zelfstandig afschrijfbaar zijn, of tot het gebouw moeten wo...

8 oktober 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Subsidieregeling sanering varkenshouderijen: een update

Mr. Anita van Bavel. Vanaf 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020 konden varkenshouders met een varkenshouderijlocatie gelegen in de concentratiegebieden I (Oost) of II (Zuid) als bedoeld in bijlage I van de Meststoffenwet zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (de subsidieregeling, Stcrt. 2019, 55830). In deze bijdrage informeer ik u over de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden sinds de publicatie van mijn vorige artikel in d...

8 oktober 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Stikstofimpasse duurt voort

Franca Damen. Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden dat Nederland als gevolg van de PAS-uitspraak in een stikstofimpasse terechtkwam. In de tussentijd heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) al veel stikstofmaatregelen voorgesteld, maar tot op heden zonder veel resultaat. Het stikstofdossier is eigenlijk nog steeds één grote puinhoop: zolang de stikstofdepositie niet substantieel omlaaggaat, is het lastig (zo niet onmogelijk) om een nieuwe drempelwaarde in t...

8 oktober 2020