Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, De ‘monddoodclausule’ in de agro-praktijk: aandachtspunten en valkuilen

Prof. mr. J.W.A. Rheinfeld. Een monddoodclausule, ook wel aangeduid als geen-bezwaarclausule, houdt kort gezegd in dat de ene partij zich jegens de andere partij verbindt om geen bezwaar of beroep aan te tekenen bij de bestuursrechter tegen bepaalde plannen van de laatste. Een soort juridisch mondkapje dus. Dergelijke clausules worden, ook in de agro-praktijk, nogal eens opgenomen in koop- of vaststellingsovereenkomsten. Een voorbeeld uit de agrarische praktijk: een projectontwikkelaar koopt ...

31 maart 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, De Omgevingswet en het Aanvullingsspoor bodem

Mr. R.M. van Opstal. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al een aantal maal uitgesteld. Op dit moment is de planning dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking zal treden. Onderdeel van de Omgevingswet zullen de regels over de bodemkwaliteit zijn, zoals die nu zijn opgenomen in de Wet bodembescherming. In deze bijdrage wordt ingegaan op het Aanvullingsspoor bodem dat de wet- en regelgeving over bodem in de Omgevingswet implementeert. De Omgevingswet moet gaan zorgen voor een same...

31 maart 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, De rechtsonzekerheid blijft

Franca Damen. De rechtsonzekerheid in het stikstofdossier blijft voorlopig aanwezig. Dat geldt in het bijzonder voor alle PAS-meldingen en ‘PAS-berekeningen’ (activiteiten die op grond van het Programma Aanpak Stikstof zijn gerealiseerd op basis van een berekening waaruit bleek dat de stikstofdepositie lager dan 0,05 mol/ha/jaar was), alsook voor intern salderen. Voor intern salderen is gelet op de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 immers geen natuurvergunning meer nodig. Ru...

31 maart 2021