Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Stikstofruimte benutten of niet?

Franca Damen. De afgelopen maanden zijn er weer de nodige ontwikkelingen in het stikstofdossier geweest. Die leiden onder andere tot de vraag of stikstofruimte die door (bron)maatregelen wordt gecreëerd, al dan niet opnieuw mag worden benut. Laat ik daarvoor – mede gelet op de afsluiting van mijn vorige column – eerst beginnen met extern salderen. Extern salderen is weliswaar geen algemene bronmaatregel, maar wel een maatregel die leidt tot stikstofruimte. Een van de voorwaarden die provincie...

4 januari 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, Btw en overdrachtsbelasting bij zonnepanelen

Mr. N.P. Arzini en J.R.M. Kindt MSc. Zonnepanelen en de land- en tuinbouwsector zijn een gouden combinatie. Het privévastgoed en bedrijfsvastgoed van de gemiddelde land- of tuinbouwer biedt voldoende ruimte om een groot aantal zonnepanelen op te plaatsen. Het is bij de aanleg van zonnepanelen, of bij koop of verkoop van het vastgoed, natuurlijk niet de bedoeling dat er te veel btw (voor een uitgebreide bespreking van de btw bij zonnepanelen, zie onze bijdrage in WFR 2020/91) of overdrachtsbel...

4 januari 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, Planschade, windturbines en normaal maatschappelijk risico

Frank Mulder en Carmen Corsten. Om aan de nationale en regionale doelstellingen voor wind op land te voldoen, verrijzen op vele plekken in Nederland windparken. Vaak bestaat er weerstand bij omwonenden in verband met vrees voor zichtschade, geluidsoverlast of slagschaduw, met waardevermindering van hun woning tot gevolg. Omdat de realisering van het windpark meestal gepaard gaat met een wijziging van de ter plaatse geldende bestemming, kan voor dit nadeel in beginsel planschade worden gevorde...

4 januari 2021