Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
System.Net.WebException: The remote server returned an error: (408) Request Timeout.
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream(Uri uri, ICredentials credentials, IWebProxy proxy, RequestCachePolicy cachePolicy)
  at System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity(Uri absoluteUri, String role, Type ofObjectToReturn)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrlDelegate(Object xmlResolver)
  at System.Threading.CompressedStack.runTryCode(Object userData)
  at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
  at System.Threading.CompressedStack.Run(CompressedStack compressedStack, ContextCallback callback, Object state)
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.OpenUrl()
  at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
  at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
  at System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
  at Wk.Common.Utils.Services.Syndication.NewsFeedReader.GetFeedNoCache(String url)
  at Wk.Common.Utils.Services.Syndication.NewsFeedReader.GetFeedNoCache(String url, Int32 itemCount)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Content_RSS__News_cshtml.Execute() in c:\inetpub\temp\DWASFiles\sites\ae13c4fa-bcf1-4cad-8e5d-765a2611ee77\VirtualDirectory0\site\wwwroot\Views\MacroPartials\Content\RSS\_News.cshtml:line 37
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, INode node)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\temp\DWASFiles\sites\ae13c4fa-bcf1-4cad-8e5d-765a2611ee77\VirtualDirectory0\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 21
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\temp\DWASFiles\sites\ae13c4fa-bcf1-4cad-8e5d-765a2611ee77\VirtualDirectory0\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
Agro in de media
Agrarische sector investeerde in 2017 ruim 1 miljard euro in groene technieken voor MIA en Vamil

Het Nederlandse bedrijfsleven meldde in 2017 voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen in groene technieken voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil). Net als in voorgaande jaren maakte de agrarische sector veel gebruik van deze regelingen. De land- en tuinbouw claimde in 2017 ongeveer 35% van het beschikbare MIA en Vamil-budget.

18 juli 2018

AgriHolland

'Vermogensrendementsheffing voor grond is soms hoger dan de pachtopbrengst'

Er kunnen pachtprijsgebieden zijn in Nederland waar in individuele gevallen de netto opbrengst van de pacht lager is dan de te betalen vermogensrendementsheffing die de Belastingdienst hanteert. De kans hierop is het grootst in de pachtprijsgebieden met een hoge vrije verkeerswaarde en een lage pachtnorm. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van het CDA.

16 juli 2018

AgriHolland

Collectieve zonnepanelen op het dak zijn geen vetpot voor een boer

Het levert de boer weinig op als hij in samenspraak met mensen in de buurt zijn daken vol laat leggen met zonnepanelen ten behoeve van gezamenlijke energie-opwekking. Dat blijkt uit het onderzoek 'Zonnepanelen op (agri)bedrijfsdaken' van energiecoöperatie LochemEnergie. "De overheid zou het voor boeren aantrekkelijker moeten maken", stelt Robbert Haijtink, bestuurder van de plaatselijke afdeling van LTO Noord.

16 juli 2018

AgriHolland