Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Verslag netwerkbijeenkomst agrarische bedrijfsopvolging anno 2019

Mr. A.K. van der Vis. Op donderdag 26 september 2019 vond in congrescentrum Papendal in de Veluwse bossen de netwerkbijeenkomst plaats georganiseerd door de Vereniging van Accountants en Belastingadviesbureaus (VLB), de Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN), de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten (VvARA) en de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Het was voor de derde keer dat de verenigingen een netwerkbijeenkomst organiseerden. Het thema van deze netwerkbi...

5 februari 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Klimaatopgave voor land- en tuinbouw lijkt meer dan haalbaar

Ing. P.M.J. van der Werf ab. Op 28 juni 2019 werd in Den Haag het Klimaatakkoord gesloten. Meer dan 100 partijen hebben hiermee het mondiale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 een nationale invulling gegeven. Het doel hiervan? Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dit moet zijn bereikt in 2030 om uiteindelijk richting 2050 naar volledige klimaatneutraliteit te gaan. Dit laatste is een ambitie en nog niet vastgelegd. Om te komen tot d...

5 februari 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Belastingheffing over verpachte gronden

L.E. Uitzetter RB. Een verpachter kan direct rendement middels inkomsten uit verschillende pachtvormen behalen én indirect rendement via waardestijging van de grond bij verkoop van zijn grond. Inkomsten uit gronden die verpacht zijn kunnen op verschillende manieren in de belastingheffing worden betrokken. Door een aantal wijzigingen wordt de heffing op verpachte gronden hoger. In dit artikel ga ik nader in op deze verschillende manieren van belastingheffing. Wanneer wordt de grond in box 1 be...

5 februari 2020