Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Salmonella

Mr. G.J.M. de Jager. Op 27 februari 2020 deed de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak op een schorsingsverzoek van een beslissing van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ECLI:NL:CBB:2020:167). De beslissing van de minister strekte ertoe aan een pluimveebedrijf maatregelen op te leggen vanwege de besmetting van drie stallen met zoönotische salmonella enteriditis. De meest verstrekkende van deze maatregelen was de afvoer en vernietig...

1 mei 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Het stikstofdossier hobbelt door

Franca Damen. Ondanks het coronavirus hobbelt het stikstofdossier gewoon door. Het was al een hobbelige weg, maar de gaten lijken alleen maar groter te worden. Want terwijl het Landbouw Collectief het overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister) heeft opgeschort vanwege de beweerdelijk stugge houding van de minister, werd in dezelfde week bekend dat provincie Noord-Brabant veehouderijen in andere provincies had opgekocht in verband met de stikstofproblematiek. D...

1 mei 2020

Land- en Tuinbouwbulletin, Subsidieregeling sanering varkenshouderijen en fiscus

Drs. A.W. de Beer RB. Op 25 november 2019 is de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) opengesteld. Veel varkenshouders hebben zich aangemeld. Het aantal aanmeldingen laat volgens RVO zien dat de regeling voorziet in een behoefte onder varkenshouders. In de loop van 2020 wordt duidelijk welke aanmeldingen worden toegewezen en zullen varkenshouders een definitieve beslissing nemen over de sluiting van hun bedrijfslocatie. De vraag dient zich aan met welke fiscale gevolgen zij te mak...

1 mei 2020