Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Fosfaatrechten na langdurige pacht voor verpachter

Mr. L.P.J. Mertens. Het Pachthof oordeelt in een recent arrest dat, na beëindiging van langdurige pacht, pachter zijn fosfaatrechten aan de verpachter moet overdragen. Op 1 april 1984 werd de superheffing van kracht en volgde de vraag aan wie het melkquotum toekwam bij het einde van de pacht. Het Pachthof oordeelde in 1988 dat het melkquotum, dat samenhangt met pachtgrond, bij pachtbeëindiging door de pachter aan de verpachter moet worden overgedragen tegen vergoeding van de helft van de waar...

1 mei 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Duurzame gronduitgifte

Willem Bruil. In toenemende mate willen grondeigenaren – en dan vooral overheidsorganisaties, terreinbeherende organisaties en soms ook landgoedbezitters – bij de uitgifte van grond voor agrarisch gebruik aandacht besteden aan duurzame vormen van grondgebruik. Grondbezitters kunnen verschillende doelstellingen hebben. Grond kan gezien worden als belegging; in dat geval zal men een zeker rendement willen realiseren op de investering. Veel landgoedeigenaren hebben ook belang bij rendement, maar...

1 mei 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Verjaring in het agrarische gebied

Mr. dr. B. Hoops. Agrarische bedrijven gebruiken in de praktijk weleens grond van een ander zonder recht of titel. Dit betekent dat de boer andermans grond, in veel gevallen van de overheid (B. Hoops, Landjepik in Nederland, Den Haag: Boom 2018), gebruikt of laat gebruiken zonder hierover afspraken te hebben gemaakt met de eigenaar. Men denke aan het gebruik van bermen langs openbare wegen of de ingebruikname van hele percelen agrarisch grond. Voor de gebruiker rijst na verloop van tijd de vr...

1 mei 2019