Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Ten geleide: een themanummer

Mr. G.J.M. de Jager. Dit LTB is geheel gewijd aan water. Water is in Nederland een belangrijk aspect en van groot belang voor de land- en tuinbouw. Zonder voldoende water dat bovendien van goede kwaliteit is, is het onmogelijk om de land- en tuinbouw te bedrijven. Het afgelopen jaar is maar weer eens gebleken wat voor problemen een gebrek aan water kan veroorzaken, terwijl in de jaren daarvoor in grote delen van Nederland juist een teveel aan water uit de hemel kwam. Alle reden om een themanu...

7 januari 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Water en waterstaatswerken onder de Wro, de Waterwet en (later) de Omgevingswet

Mr. dr. R. Kegge en mr. G.J.M. de Jager. Waterbeheer is altijd aan verandering onderhevig. In deze bijdrage worden de mogelijkheden beschreven die overheden (gemeenten en waterbeheerders) hebben om gebieden (anders) in te richten voor waterbeheer en spiegelbeeldig de rechten die bedrijven hebben om hun positie bij zo een wijziging zo goed mogelijk te borgen. Een bestemmingsplan kan grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding van een gebied. De wetgever heeft in het Besluit ruimtelijke orde...

7 januari 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, De zorgplicht van het waterschap

Mr. R. Teerink. In juni 2016 zijn veel agrariërs, met name in Noord-Brabant en Limburg, geconfronteerd met aanzienlijke schade aan hun gewassen doordat hevige neerslag niet kon worden afgevoerd en watergangen overstroomden. De vraag luidt hoever de zorgplicht van het waterschap reikt en of het aansprakelijk kan zijn voor schade als gevolg van wateroverlast. Aan de hand van de wet en de rechtspraak zal ik ingaan op de zorgplicht van de waterschappen. Uit art. 1 Waterschapswet volgt dat watersc...

7 januari 2019