Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Laatste nieuws

Elke dag agrarisch nieuws van relevante websites

Column: Een biologisch dilemma

Minister Adema wil in 2030 15 procent van het landbouwareaal biologisch gecertificeerd hebben. De biologische sector zelf wil innoveren, om onderscheidend te blijven. Leggen we de lat dan niet te hoog?Met ambitie is niets mis. Het prikkelt en zet aan tot nadenken. Bovendien, als de ambitie vanuit de overheid komt, kunnen er regelingen worden gemaakt of zelfs wetgeving om die ambitie te realiseren. Zo kijk ik ook naar het actieplan van minister Adema.

20 januari 2023

Omschakelen maakt bedrijfsopvolging aantrekkelijk

[unable to retrieve full-text content]Waar John Reimert als 22-jarige zijn eigen bedrijf startte, heeft zoon Taco (31 jaar) een langere zoektocht achter de rug. De melkveesector trok, maar nu is de kogel door de kerk. Hij kiest ervoor het ouderlijk biologisch varkensbedrijf over te nemen.

19 januari 2023

Gevolgen huurkoopovereenkomst productierechten bij faillissement

Begin 2022 stelde de rechtbank Gelderland prejudiciële vragen over de vereisten voor een geldige overdracht van fosfaatrechten en tot wiens vermogen deze fosfaatrechten behoorden. De behandeling van fosfaatrechten is gelijk aan die van varkens- en pluimveerechten, omdat deze rechten ook worden geregeld in de Meststoffenwet.

9 januari 2023

Beroep SSC en NewMob tegen beleid Van der Wal

Vandaag 10:40 uur - Klaas van der Horst - 1 reactieDe stichtingen Stikstofclaim (SSC) en NewMob hebben namens aangeslotenen beroep aangetekend tegen de wijziging van de vastgelegde natuurwaarden in 101 Natura 2000-gebieden in Nederland ten tijde van de aanwijzing. Daarmee maken de stichtingen een andersoortig bezwaar dan eerder de provincie Friesland maakte tegen het besluit van minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal.

9 januari 2023

Nog meer partijen ageren tegen 'veegplan' minister Van der Wal

Ook de stichting Stikstofclaim (SSC), NewMob en de stichting Samenleving, Landbouw en Natuur komen in het geweer tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijn dat nog tot 11 januari ter inzage ligt. Zij volgen daarmee Agractie, Farmers Defence Force en de Dutch Dairymen Board. SSC en New Mob zijn naar de rechter gestapt.

9 januari 2023

Stichting Agrifacts zet vraagtekens bij Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft op 25 november het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden gepubliceerd in de Staatscourant. De minister wil circa 150 extra habitats en 70 soorten toevoegen aan de instandhoudingsdoelstellingen van een groot aantal Natura 2000-gebieden. Stichting Agrifacts stelt dat vast dat het meestal gaat om heel kleine oppervlaktes in een slechte staat.

6 januari 2023

Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2022

'De Belastingdienst heeft recent de Landelijke Landbouw Normen 2022 gepubliceerd. De Landelijke Landbouw Normen zijn normbedragen die door agrarische ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten worden gebruikt. De normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst voorbereid en vastgesteld.

6 januari 2023

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, De overheid gooit beren op de weg

Franca Damen. Spreekwoorden en gezegdes zijn niet bepaald mijn sterkste punt. Ik haal ze door elkaar, combineer ze, gebruik ze half of verzin ze zelf. Meestal probeer ik ze dan ook te voorkomen of zoek ik eerst de juiste tekst op via internet. Maar als je tijdens een zitting het woord krijgt, kan dat laatste natuurlijk niet. Bij de Raad van State ging het een keer mis. Ik zei dat de overheid (de wederpartij) beren op de weg gooide. Ik kreeg de Staatsraden in ieder geval wel aan het lachen. Ma...

2 februari 2023

Land- en Tuinbouwbulletin, Oude zakelijke rechten: onbekend maakt onbemind en de valkuilen voor de notaris

Mr. J.F.V.N. Verploegen. Oude zakelijke rechten kunnen niet meer worden gevestigd, maar worden sinds 1992 krachtens art. 150 lid 1 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (OBW) als registergoederen gerespecteerd. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijze waarop deze rechten kenbaar kunnen worden gemaakt voor derden en hoe ze kunnen worden overgedragen. De notaris zal hierbij steeds voorzichtig te werk moeten gaan, temeer omdat oude zakelijke rechten moeten worden geëerbiedigd en een beletsel ...

2 februari 2023

Land- en Tuinbouwbulletin, Pachtjurisprudentie 2022

Mr. L.P.J. Mertens. De volgende pachtuitspraken zijn nader beschouwd in dit overzicht van de pachtjurisprudentie 2022. Toen zijn drie zonen A, B en C nog minderjarig waren, heeft vader in 1997 en 2002 voor hen in totaal 65 hectare landbouwgrond gekocht en pachtte hij die vervolgens van hen terug. Vader heeft zijn zonen de aankoopsommen geleend. In 2007 heeft vader met zijn inmiddels meerderjarige zonen A en C een maatschapsovereenkomst gesloten, waarin een agrarische onderneming werd gedreven...

2 februari 2023