Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Laatste nieuws

Elke dag agrarisch nieuws van relevante websites

Kavelruil en vrijstelling van overdrachtsbelasting

Vandaag 08:00 uur - Marianne AdemaMenig agrarisch ondernemer heeft bij de overdracht van onroerend goed te maken met overdrachtsbelasting. Een forse kostenpost, zodat het interessant kan zijn om te bekijken of er gebruik kan worden gemaakt van een vrijstelling. Een aantrekkelijk instrument om overdrachtsbelasting te besparen, is de kavelruilvrijstelling.

27 september 2022

Vijfde Romijn Lezing op snijvlak pluimveehouderij en ethiek

De Nederlandse afdeling van de World Poultry Science Association (WPSA) organiseert voor de vijfde keer de Romijn Lezing. Deze vindt plaats op 29 september in Den Haag. Redactie Hans Bijleveld [https://www.boerderij.nl/author/hans-bijleveld] redacteur pluimveehouderij De Nederlandse afdeling van de World Poultry Science Association (WPSA) organiseert voor de vijfde keer de Romijn Lezing. Deze vindt plaats op 29 september in Den Haag.

23 september 2022

Nederlands areaal biodynamische landbouw bedraagt 9340 hectare

Het areaal biodynamische landbouw is berekend over de afgelopen 10 jaar met 81% gestegen van 5150 hectare tot 9340 hectare. Dat is 11,2 % van het totale biologisch areaal in Nederland. Het aantal biodynamische bedrijven (inclusief omschakelende bedrijven) nam in dezelfde periode toe van 120 naar 155 . De gemiddelde bedrijfsgrootte nam toe van 44,9 hectare in 2011 tot 60,3 hectare. Wereldwijd zijn er 7050 Demeter gecertificeerde boerderijen op 227.000 hectare in 65 landen.

23 september 2022

'Glastuinbouw houdt veel zorgen na presentatie Miljoenennota'

Zorgen overheersen in de glastuinbouw, nadat het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor 2023 heeft bekend gemaakt. Steun aan het bedrijfsleven vanwege de hoge energieprijzen blijft vooralsnog uit. Glastuinders worden op belangrijke dossiers met vraagtekens achtergelaten, stelt Glastuinbouw Nederland.Tegenover de aangekondigde verhoging van het wettelijk minimumloon staat geen lastenverlichting voor werkgevers, constateert Glastuinbouw Nederland.

21 september 2022

Kabinet in gesprek met tuinders en MKB'ers over energiesubsidie

Minister Jetten erkent dat het prijsplafond voor de energierekening onvoldoende steun biedt voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Redactie Mariska Vermaas [https://www.boerderij.nl/author/mariska-vermaas] parlementair verslaggever Het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties over een subsidieregeling om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tegemoet komen in de energierekening. Dat zegt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie na de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag.

21 september 2022

Regeling provinciale aankoop veehouderij (Rpav) en overheidsingrijpen

Om de problemen als gevolg van de stikstofdepositie in natuurgebieden te beperken, roept de overheid verschillende regelingen in het leven om de stikstofemissie te reduceren. Eén van die regelingen is de regeling provinciale aankoop veehouderij (Rpav). We zetten de inhoud van de regeling en de (fiscale) gevolgen hiervan voor u op een rij.Regeling provinciale aankoop veehouderij De Rpav heeft als doel de stikstofdepositie bij Natura 2000-gebieden te laten dalen.

15 september 2022

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Nationale krimp

Franca Damen. Om de stikstof te laten dalen, moet er een nationale krimp plaatsvinden. Althans in de landbouw, want over bijvoorbeeld de luchtvaart en de top 100-stikstofbronnen horen we weinig tot niets. Hoe dat zich ten opzichte van elkaar verhoudt, roept bij mij nogal wat vragen op. Want waarom wordt vooral naar de landbouw gekeken en niet naar de top 100-stikstofbronnen? Dit geldt eens te meer omdat de landbouw sinds de jaren 90 van de vorige eeuw voor een forse afname van ammoniakemissie...

7 september 2022

Land- en Tuinbouwbulletin, Heerlijke visrechten

Mr. L.P.J. Mertens. Oude zakelijke rechten bestaan nog en je kunt ervan genieten maar er ook ruzie over krijgen. Dat gebeurde onlangs weer eens over heerlijke visrechten op de rivier de Waal. Oude zakelijke rechten, zoals het recht van eendenkooi, pootrechten, weiderechten, afpalingsrechten, tiendrecht, recht van de Dertiende Penning en het recht van beklemming, zijn genotsrechten die op een onroerende zaak van een ander rusten. Zo bestaat ook het oude zakelijke visrecht. Dit is het recht om ...

7 september 2022

Land- en Tuinbouwbulletin, Is pastasaus groente of niet?

Mr. drs. A.J.A. Overwater RB. Deze retorische vraag stelde onze minister-president Rutte hardop tijdens het debat over de regeringsverklaring op 15 februari 2022 inzake de voorgenomen verlaging van het btw-tarief op groente en fruit. Hij verklaarde daarmee de lange duur die nodig is om een definitie te formuleren over wat groente en fruit nu precies is. Nergens voor nodig, als je weet dat sinds 1933 groente en/of fruit in relatie tot andere voedingsmiddelen decennia anders behandeld werd. Mee...

7 september 2022