Op vrijdag 9 februari 2024 vindt voor de negende keer de uitreiking plaats van de prestigieuze Stevensprijs. In deze competitie bepaalt een jury elk jaar welke jonge auteur als beste complexe fiscale materie helder voor het voetlicht weet te brengen. De genomineerden voor 2023 zijn Vincent Meijerman, Tirza Cramwinckel en Jeroen Versluis. Voordat de winnaar wordt aangewezen stellen zij zich eerst alle drie voor op TaxLive.

Vincent Meijerman en Tirza Cramwinckel stelden zich eerder al voor. Als derde en laatste in deze reeks is Jeroen Versluis (1992) aan de beurt. We leggen hem drie vragen voor.

Wat is voor jou de voornaamste reden om te schrijven?
"De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe en complexe bepalingen ingevoerd met het oog op het tegengaan van belastingontwijking. In mijn rol als Tax Manager binnen het International Tax & Transaction Services team van EY ben ik vaak betrokken bij complexe grensoverschrijdende transacties waarbij aandacht moet worden besteed aan deze nieuwe bepalingen.

Het komt vaak voor dat de wettekst en parlementaire geschiedenis, zelfs bij reële transacties zonder oog op belastingontwijking, onvoldoende duidelijkheid bieden over hoe de bepalingen moeten worden toegepast. Daarnaast zijn deze bepalingen nog relatief nieuw, waardoor nog geen jurisprudentie beschikbaar is. Bij dit soort transacties is het dan vaak ‘hersenkraken’ en zijn er verschillende uitkomsten mogelijk, afhankelijk van hoe de bepaling wordt geïnterpreteerd.

Ondanks dat voor cliënten vaak naar een praktische oplossing wordt gezocht, vind ik het erg interessant om de uitwerking van wetgeving tot in detail te onderzoeken voor een (hypothetische of bestaande) casus. Dit is namelijk een soort puzzel zonder duidelijke uitkomst. Daarnaast hoop ik de fiscale praktijk door middel van het delen van kennis via een publicatie verder vooruit te helpen."

Op welke publicatie ben je het meest trots en waarom?
"Ik ben het meest trots op mijn allereerste publicatie (‘Asymmetrie bij samenloop anti-mismatchbepalingen en renteaftrekbeperkingen wegens het ruime begrip aftrek’, WFR 2021/179). Tijdens het publiceren van dit artikel ging ik ervanuit dat de problematiek die ik in dit artikel heb beschreven vooral zag op het concept van deze wetgeving, maar dat dit niet echt zou spelen in de fiscale praktijk. In de loop der tijd ben ik een aantal situaties tegengekomen waarbij deze problematiek toch echt speelde, waarbij het dus erg nuttig was dat ik er al goed over had nagedacht."

Wat zou je nog teweeg willen brengen met jouw publicaties?
"Tot op heden heb ik voornamelijk gepubliceerd over wetgeving die ziet op het tegengaan van belastingontwijking. Ik heb in mijn publicaties een aantal situaties geïdentificeerd waarin dit soort wetgeving (veelal onbedoeld) tot dubbele heffing kan resulteren. Naast dat ik hoop lezers te kunnen blijven informeren over de uitwerking van complexe fiscale wetgeving op het gebied van directe belastingen, hoop ik dat mijn publicaties de komende jaren als inspiratiebron voor een verdere ontwikkeling van de wetgeving kunnen dienen.

Vanuit de maatschappij werd de afgelopen jaren gevraagd om maatregelen te nemen waarmee belastingontwijking wordt tegengegaan. De snelle invoering hiervan heeft helaas wel vaak geresulteerd in overkill en rechtsonzekerheid. Ik hoop dat mijn publicaties de aankomende jaren kunnen dienen om voortaan meer stil te staan bij deze twee elementen, zodat de overkill en rechtsonzekerheid van de wetgeving die ziet op belastingontwijking zoveel mogelijk kan worden vermeden."

---------------------

De Stevensprijs
Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt door Wolters Kluwer aan een jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden. Naast de eer ontvangt de winnaar een bedrag van € 2.000,- en een kunstwerk. De winnaars van voorgaande jaren zijn Ilona van den Eijnde (2022)Loes van Hulten (2021)Arthur van der Linden (2020)Martijn Schippers (2019)Simon Cornielje (2018)Coen Maas (2017)Isabella de Groot (2016) en Madeleine Merkx (2015).

Bijwonen prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 9 februari a.s. Verzeker je alvast van een plek voor deze inspirerende middag. Deelname is gratis toegankelijk voor een ieder die werkzaam is in de fiscaliteit. Mis het niet en meld je nu aan!

Meer info en aanmelden.

 

Informatiesoort: Nieuws, Interviews

Rubriek: Belastingrecht algemeen

440

Gerelateerde artikelen