De samenloop van de Nederlandse verliesverrekeningsregels roept de nodige vragen op. Dat geldt met name voor de per 1 januari 2021 aangescherpte liquidatieverliesregeling en de verliesverrekeningstemporisering die vanaf 1 januari 2022 in werking zal treden. Volgens VPB-specialist Frank Elsweijer is er op dat vlak veel winst te behalen door tijdens het parlementair proces meer oog te hebben voor onderlinge samenhang van de verliesbepalingen in de vennootschapsbelasting én inkomstenbelasting.

Dat schrijft hij in een bijdrage in Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO). TFO publiceert al bijna 30 jaar themagerichte afleveringen met grondige beschouwingen en analyses over diverse fiscale onderwerpen. Niet voor niets is het juist TFO dat vaak wordt aangehaald in het wetgevingsproces en in conclusies van Advocaten-Generaals (AG's) aan de Hoge Raad.

Zo ook in de meest recente aflevering waarin Elsweijer de verliesverrekeningsregels voor in Nederland gevestigde vennootschappen uiteenzet. Hij analyseert onder meer in hoeverre Nederland voldoet of kan voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 18 mei 2021 over de fiscale behandeling van verliezen geleden gedurende de coronacrisis. In de aanbeveling wordt een gecoördineerde aanpak uiteengezet van de behandeling van verliezen over de boekjaren 2020 en 2021.

Daarnaast bespreekt de auteur de verliesverrekeningsregels in het licht van de huidige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. De fiscale wetgever onderscheidt verliezen in verschillende omstandigheden afhankelijk van de aard van de onderneming (IB-onderneming, vennootschapsbelastingplichtige, fiscale eenheid), activiteit (houdsterverliezen) of gebeurtenissen (corona-gerelateerde verliezen, wijziging van het uiteindelijk belang).

Elsweier vraagt zich in zijn artikel af of dit onderscheid rechtvaardig en systematisch juist is. "Uiteraard hebben de regelingen die over verliezen gaan niet allemaal dezelfde ratio, maar een consistentere gedachte over het in aanmerking kunnen nemen van verliezen en het kunnen verrekenen van verliezen lijkt me wel op zijn plaats", meent de VPB-specialist.

Gratis download

Uitgever en redactie stellen het artikel van Frank Elsweier, getiteld Verliezen in de VPB, ter beschikking als gratis download.

-------------------------------------------

Het is mogelijk om een abonnement te nemen op Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) in de shop van Wolters Kluwer.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Focus: Focus

  674
Gerelateerde artikelen