Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het rapport “Kunde, kosten en keuzes” over de evaluatie van de extraterritoriale kostenregeling en de 30%-regeling aan de Tweede Kamer aangeboden.

Met het aanbieden van het rapport geeft de staatssecretaris uitvoering aan de moties van de Tweede Kamerleden Alkaya (SP), Geerdink (VVD), Moonen D66) en Omtzigt (NSC). In het rapport evalueert onderzoeksbureau Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de extraterritoriale kostenregeling, de 30%-regeling en de regeling partiële buitenlandse belastingplicht. Hieruit blijkt onder andere dat de 30%-regeling doeltreffend en deels doelmatig is, en een bijdrage levert aan het vestigingsklimaat. De versobering van 30%-regeling leidt echter tot een lagere instroom van kennismigranten en een negatief effect op het vestigingsklimaat. Daarbij kunnen de uitvoeringslasten van de 30%-regeling worden beperkt door een vast forfait te kiezen in plaats van 30%, 20% en 10%. Verder blijkt uit het rapport dat de partiële buitenlandse belastingplicht niet doeltreffend en niet doelmatig is. De extraterritoriale kostenregeling is volgens het SEO deels doeltreffend en beperkt doelmatig. De staatssecretaris laat de inhoudelijke kabinetsreactie naar aanleiding van dit rapport over aan het volgende kabinet.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.6

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

88

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen