Kleine ondernemingen kunnen straks gratis met hun DigiD inloggen bij bepaalde dienstverlening van de Belastingdienst. Onder andere kan er belastingaangifte mee worden gedaan. Dat is de strekking van een wijziging van het Besluit digitale overheid, waar de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een internetconsultatie voor is gestart.

Met dit besluit wordt een nieuwe voorziening geïntroduceerd. Het gaat om DigiD Zakelijk Belastingdienst, waarmee door personen die bevoegd zijn om te handelen namens een onderneming in ieder geval kan worden ingelogd bij het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, waar de belastingaangifte moet worden gedaan. Met dit besluit wordt verder bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie deze worden verstrekt en hoe lang deze worden bewaard.

De internetconsultatie loopt tot en met 29 juli 2024.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

414

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen