Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen biedt de mogelijkheid om een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling, voordat deze wordt ingevoerd, fiscaal te laten toetsen door de Belastingdienst. Is de pensioenregeling tijdig voorgelegd, dan biedt dit de mogelijkheid om de regeling zonder fiscale gevolgen met terugwerkende kracht aan te passen, mocht de uitkomst van de toetsing hiertoe aanleiding geven.

Door de Wet toekomst pensioenen (V-N 2023/33.6) zijn de fiscale en civiele wettelijke kaders voor pensioenregelingen gewijzigd en moeten pensioenregelingen worden aangepast. De pensioenregeling kan ter beoordeling worden voorgelegd aan de inspecteur van de Belastingdienst die voor de werkgever competent is. Vervolgens kan de regeling direct worden ingevoerd.

De inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking of de voorgelegde regeling voldoet aan het fiscale kader. De mogelijkheid om een fiscaal niet kwalificerende regeling met terugwerkende kracht aan te passen, bestaat alleen als de regeling ter beoordeling is voorgelegd aan de Belastingdienst voordat die regeling is ingevoerd.

Lees ook het thema Wet toekomst pensioenen: de fiscale regelgeving.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 18

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Pensioenen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

244

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen