Volgens de Kennisgroep auto is het voor de naheffing van motorrijtuigbelasting niet van belang of voor een voertuig een nihiltarief of een vrijstelling van toepassing is, wanneer het niet in de bedrijfsvoorraad is opgenomen.

Volgens de Kennisgroep auto is het voor de naheffing van motorrijtuigbelasting niet van belang of voor een voertuig een nihiltarief of een vrijstelling van toepassing is, wanneer het niet in de bedrijfsvoorraad is opgenomen.

Handelaren en herstelbedrijven kunnen de handelaarsregeling toepassen waardoor zij, als zij aan de voorwaarden voldoen, geen belasting betalen voor motorrijtuigen die tot hun bedrijfsvoorraad behoren. Deze voertuigen moeten tijdens weggebruik zijn voorzien van een handelaarskenteken. De belasting voor het handelaarskenteken wordt berekend op het bedrag van een personenauto met een gewicht van 1000 kg over een tijdvak van drie maanden. Wanneer niet aan de voorwaarden van de handelaarsregeling is voldaan kan een naheffingsaanslag/boetebeschikking worden opgelegd.

Ook wanneer een motorrijtuig in de bedrijfsvoorraad is opgenomen en tevens sprake is van een nihiltarief of vrijstelling kan een naheffingsaanslag worden opgelegd voor het niet voeren van een handelaarskentekenplaat. Het is hierbij niet van belang dat voor dit motorvoertuig geen belasting zou zijn verschuldigd wanneer het motorrijtuig niet in de bedrijfsvoorraad zou worden opgenomen. De naheffing wordt namelijk opgelegd omdat de voorwaarden van de handelaarsregeling niet zijn nageleefd en niet om niet betaalde belasting na te heffen.

Wetsartikelen:

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 23b

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 73

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 72

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 69

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

67

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen