Jersey sluit het verlenen van bijstand bij invordering uit op grond van een bepaling in het Verdrag wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken. Dit blijkt uit de notitie ‘Invordering in landen buiten de EU, de revenue rule’ die deels openbaar is gemaakt.

Voor de beantwoording van een Woo-verzoek over de internationale invordering is bij de Belastingdienst uitvraag gedaan binnen de vaktechnische lijn en verschillende directie. Uit de uitgevoerde zoekslag blijkt dat er voor dit vraagstuk naar individuele casussen gekeken wordt en dat dit niet heeft geleid tot beleidsstandpunten.

Volgens staatssecretaris Van Rij van Financiën bestaat er geen plicht om documentatie te creëren op grond van de Woo. In dit geval is dit naar aanleiding van het Woo-verzoek wel gedaan. De notitie ‘Invordering in landen buiten de EU, de revenue rule’ geeft inzicht in de invordering buiten de EU en is deels openbaar gemaakt. Daarnaast wordt in de inventarisatielijst naar twee documenten verwezen die, sinds april en mei 2024, openbaar zijn. Dit betreft de “Instructie invordering en belastingdeurwaarders” en de “Leidraad invordering”.

Wetsartikelen:

Wet arbeidsmarkt in balans 30

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

338

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen