Door actief Kamerbrieven en persberichten te versturen, evenals het organiseren van twee webinars en een brief aan elektriciteitsproducenten te versturen, is de rechtsonzekerheid die als gevolg van de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing had kunnen ontstaan zoveel mogelijk beperkt. Dat schrijft minister Jetten voor Klimaat en Energie aan de Eerste Kamer als reactie op de nadere vragen van de leden van de fractie van de BBB.

Jetten verwacht dat de gevolgen van dit wetsvoorstel reeds in hoge mate zijn geïnternaliseerd door elektriciteitsproducenten die met de heffing te maken krijgen. Er wordt dan ook niet voorzien dat aanvaarding van het wetsvoorstel eigenstandig na de heffingsperiode tot een marktverstoring leidt of een prijsopdrijvend effect heeft.

Het wetsvoorstel heeft een bijzonder karakter omdat het betrekking heeft op een reeds verlopen heffingstijdvak. De werkelijke uitvoeringskosten van de wet worden, samen met die van andere regelingen, verantwoord via de reguliere begrotings- en verantwoordingscyclus.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

76

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen