Het Inclusive Framework heeft een vierde wijziging gepubliceerd van het commentaar bij Pijler 2 (Globe-regels). De wijziging bevat richtlijnen voor de toepassing van de terugnameregeling voor uitgestelde belastingverplichtingen (DTL).

Ook is een vereenvoudigingsmaatregel opgenomen voor de uitgestelde belastingverplichtingen.

Daarnaast zijn richtlijnen gegeven voor de grensoverschrijdende toerekening van actuele en uitgestelde belastingen, de toerekening van winsten en belastingen in bepaalde structuren met doorstroomentiteiten en de behandeling van securitisatievehikels. De wijzigingen worden verwerkt in het commentaar op Pijler 2.

Wetsartikelen:

Wet minimumbelasting 2024 6.14

Wet minimumbelasting 2024 7.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: OESO

377

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen