De Staatssecretaris van Financiën heeft zijn beleidsbesluit over toepassing van de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging van de mens aangepast.

De Staatssecretaris van Financiën heeft zijn beleidsbesluit over toepassing van de btw-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging van de mens aangepast. Dit besluit is aangepast aan jurisprudentie van het Hof van Justitie en van de Hoge Raad. Er zijn ook enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van btw voor gezondheidskundige verzorging van de mens gewijzigd. De wetswijziging beperkt de toepassing van de vrijstelling tot diensten door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg. Tot de vrijgestelde diensten behoren alleen diensten op het terrein van de gezondheidskundige verzorging van de mens die tot het deskundigheidsgebied van het aangewezen beroep behoren en onderdeel vormen van de hiervoor bedoelde opleiding. Het aangepaste besluit treedt inwerking op 22 mei 2013. Het besluit van 24 februari 2013, nr. BLKB2013/298M, Stcrt. nr. 2013/5691, V-N 2013/16.13 wordt op dat moment ingetrokken.

[Nieuwsbron]

Editie: 22 mei

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  23
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen