De Staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer medegedeeld dat het kabinet tot de conclusie is gekomen dat er wijzigingsvoorstellen op de wetsvoorstellen over de aanpassing van het Witteveenkader noodzakelijk zijn voordat een zinvolle hervatting van de behandeling ervan in de Eerste Kamer mogelijk is.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 1 november 2013, AFP/2013/ 739U

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Eerste Kamer medegedeeld dat het kabinet de conclusie heeft getrokken dat er wijzigingsvoorstellen op de wetsvoorstellen over de aanpassing van het Witteveenkader noodzakelijk zijn voordat een zinvolle hervatting van de behandeling ervan in de Eerste Kamer mogelijk is. Het kabinet zal zo spoedig mogelijk deze voorstellen uitwerken. Het kabinet is tot die conclusie gekomen naar aanleiding van de kritiek van de Kamer tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wet pensioenaanvullingsregelingen. De kritiek betrof in het bijzonder de mate van versobering van het opbouwpercentage, de verwachte premiedaling als gevolg van het wetsvoorstel, alsook de samenhang met de beoogde aanpassing van het financieel toetsingskader en de vormgeving van de zogenaamde excedentregelingen.

[Nieuwsbron]

Editie: 5 november

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  18
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen