Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbenden het vermoeden van ontvangst van de uitstelbrief voor het indienen van de aangifte IB/PVV 2015 niet hebben ontzenuwd en dat de inspecteur duidelijk kenbaar uitstel heeft verleend. De aanslag is tijdig opgelegd.

Erflaatster overlijdt in 2015. Belanghebbenden worden uitgenodigd tot het doen van aangifte IB/PVV 2015 vóór 1 april 2016 en vragen uitstel aan tot 1 september 2016. De inspecteur verleent uitstel bij brief van 28 juli 2016. Belanghebbenden stellen deze brief niet te hebben ontvangen. De aanslag IB/PVV 2015 wordt opgelegd met dagtekening 29 mei 2019. In geschil is of de aanslag tijdig is opgelegd, gelet op de betwisting van de ontvangst van de uitstelbrief door belanghebbenden.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbenden het vermoeden van ontvangst van de uitstelbrief niet hebben ontzenuwd. De inspecteur heeft een verzendrapport overgelegd en de rechtbank acht dit betrouwbaar. Het hof acht het zeer wel denkbaar dat belanghebbenden geen acht hebben geslagen op de brief van 28 juli 2016, omdat de betekenis daarvan was komen te ontvallen omdat de aangifte reeds was ingediend. De aanslag is tijdig opgelegd. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

265

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen