De Hoge Raad oordeelt dat de klachten deels gegrond zijn, omdat pas vanaf het najaar van 2022 wordt voldaan aan het vereiste van transparante gegevensverwerking.

Klager X treedt op als gemachtigde en is van mening dat zijn persoongegevens ten onrechte in het zogenaamde E-archief staan. Het E-archief is als interne rechtspraakdatabank uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van de rechtspraak. Het E-archief bevat ongeanonimiseerde uitspraken en daarmee persoonsgegevens van betrokkenen zoals justitiabelen, professionals en anderen. Tussen de 10% en 15% van alle uitspraken wordt geplaatst in het E-archief. Ongeveer een derde van deze uitspraken is geanonimiseerd gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. X klaagt bij de Procureur-Generaal dat een medewerker van de rechtspraak ten onrechte op zijn naam heeft gezocht om er achter te komen of hij professioneel bijstand verleent. De P-G heeft de Hoge Raad vervolgens opgedragen hier onderzoek naar te doen en wel of het E-archief voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Hoge Raad oordeelt dat de klachten deels gegrond zijn, omdat pas vanaf het najaar van 2022 wordt voldaan aan het vereiste van transparante gegevensverwerking door het vermelden van informatie over het E-archief op rechtspraak.nl. De klachten van X over raadpleging van zijn persoonsgegevens in het E-archief door een rechter bij de vervulling van zijn rechterlijke taak zijn ongegrond.

Wat betreft de overige vereisten van de AVG kan niet worden vastgesteld of de inrichting van het E-archief naar de stand van 21 juli 2023 in alle opzichten voldoet aan de normen van de AVG. De verdeling van de databank in de drie rechtsgebieden civiel recht, strafrecht en bestuursrecht is dusdanig ruim, dat niet is vast te stellen of voldoende is gewaarborgd dat een rechtspraakmedewerker daadwerkelijk uitsluitend kan zoeken naar een voor het eigen werk relevante uitspraak binnen het eigen rechtsgebied of de eigen rechtsgebieden waartoe het gerechtsbestuur de medewerker heeft geautoriseerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 25

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 24

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 13

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 12

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 5

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

638

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen