Het kabinet heeft mede in reactie op het IBO Vermogensverdeling in opeenvolgende Belastingplanpakketten maatregelen genomen die de lasten op vermogen verzwaren met een opbrengst van € 5 miljard. Dat antwoorden minister Van Weyenberg en staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van het Kamerlid Dijk (SP) over het bericht dat landen van de EU € 33 miljoen per uur mislopen door de fiscale behandeling van superrijken in de EU.

Er is geen verdeling van de belastingdruk naar vermogensgroepen beschikbaar. Deze is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van huishoudens. Hoeveel geld het kan opleveren als superrijke individuen procentueel ten minste evenveel belasting betalen als de armste helft van Nederland is niet te berekenen.

Een eerste zinvolle stap in het creëren van internationaal draagvlak voor een Europese vermogensbelasting lijkt volgens de bewindslieden het in OESO of Europees verband creëren van meer inzicht in de statistieken over de vermogens van huishoudens respectievelijk de vermogenssamenstelling en de verdeling van die vermogens tussen huishoudens in de verschillende landen. Nederland heeft dit met het IBO Vermogensverdeling al in beeld. Een volgende stap is dan transparantie en informatie-uitwisseling.

Nederland heeft voor de prioriteiten van de komende Europese Commissie reeds de belastingheffing van ‘high neth worth individuals' onder de aandacht gebracht en blijft dit doen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

529

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen