Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek wegens elders belast loon omdat hij korter dan dertig dagen aaneengesloten op Cyprus werkt en daar geen belasting betaalt.

X is in dienstbetrekking bij de naar Cypriotisch recht opgerichte vennootschap en tevens bestuurder van deze vennootschap. In 2017 verblijft X dertien dagen op Cyprus en in 2018 acht dagen. In de navorderingsaanslag IB/PVV 2017 en de aanslag IB/PVV 2018 corrigeert de inspecteur de aftrek wegens elders belast loon. In de aanslag 2018 neemt hij ook een bijtelling privégebruik auto in aanmerking.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur over 2017 mag navorderen en dat X in beide jaren geen recht heeft op een aftrek wegens elders belast loon. Hij werkte korter dan dertig dagen aaneengesloten op Cyprus en betaalt daar geen belasting. De bijtelling privégebruik auto is terecht omdat X geen rittenadministratie heeft overgelegd. Nederland mag over de auto van de Cypriotische vennootschap heffen omdat het loon in Nederland is belast. Het beroep van X tegen de navorderingsaanslag 2017 is ongegrond en het beroep tegen de aanslag 2018 is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 2.17

Wet op de loonbelasting 1964 13bis

Wet inkomstenbelasting 2001 3.81

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 9

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 8

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

221

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen