Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het kwarttarief van de motorrijtuigenbelasting van toepassing is op het motorrijtuig van een kermisexploitant.

X is houder van een Mercedes-Benz Sprinter die wordt gebruikt voor het vervoer van een olliebollenkraam en een caravan naar kermissen in Nederland. X exploiteert samen met zijn echtgenote een onderneming, Y VOF, die zich bezighoudt met de exploitatie van een kermisattractie. Het motorrijtuig wordt ook gebruikt om de olliebollenkraam naar de winterstalling te brengen. Tijdens de kermissen staat het motorrijtuig stil en maken X en zijn echtgenote gebruik van de in het motorrijtuig aanwezige kook- en wasgelegenheid. In geschil is of X recht heeft op toepassing van het kwarttarief van de motorrijtuigenbelasting voor het motorrijtuig.

De rechtbank oordeelt dat X recht heeft op toepassing van het kwarttarief van de motorrijtuigenbelasting voor het motorrijtuig. De rechtbank is van oordeel dat de caravan en de in het motorrijtuig aanwezige kook- en wasgelegenheid kermisbenodigdheden zijn. Het gebruik van de in het motorrijtuig aanwezige kook- en wasgelegenheid tijdens de kermissen brengt niet met zich mee dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat het motorrijtuig uitsluitend voor het vervoer van kermis- of circusbenodigdheden wordt gebruikt. Het vervoer van de olliebollenkraam naar de winterstalling is inherent aan het exploiteren van een kermisonderneming en valt onder het vervoer van kermisbenodigdheden. X' beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994 6

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 30

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

85

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen