De Kennisgroep loonheffing algemeen is van mening dat een werkgever, die niet onder de CAO Beroepsgoederenvervoer valt, de tussen de transportsector en Belastingdienst gemaakte afspraak over de vaste verblijfskostenvergoedingen niet kan toepassen.

De transportsector en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over de toepassing van de gerichte vrijstelling voor vaste verblijfskostenvergoedingen, zoals geregeld in de CAO Beroepsgoederenvervoer. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat deze verblijfskosten gericht zijn vrijgesteld conform de Wet LB 1964. Voor werknemers die gratis gebruik maken van bedrijfskantinefaciliteiten geldt dit niet.

De verblijfskostenvergoedingen zien enkel op de kosten die een chauffeur onderweg maakt voor maaltijden zoals ontbijt, lunch en avondmaaltijd, overige consumpties en kleine uitgaven. Dit betekent dat een werkgever een vaste kostenvergoeding kan geven, zonder dat hij zelfstandig onderzoek hoeft te doen naar de werkelijke verblijfskosten.

Werkgevers die niet onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen zijn geen partij bij de afspraak met de Belastingdienst en kunnen deze afspraak daarom niet toepassen. Wel kunnen zij gericht verblijfskosten vrijstellen als chauffeurs vervoer verrichten en zij in gelijke omstandigheden verkeren. Dezelfde voorwaarden uit de CAO Beroepsgoederenvervoer gelden in zo'n geval.

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 31a

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

367

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen