Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslag BPM moet worden verlaagd. De gebruikte koerslijst is aanvaardbaar en de gepresenteerde schade is aan te merken als normale gebruiksschade. De koerslijstmethode kan worden toegepast.

X doet aangifte BPM voor een ingevoerde BMW X3 Xdrive. Na een hertaxatie legt de inspecteur een naheffingsaanslag op, omdat hij van mening is dat geen rekening moet worden gehouden met waardevermindering wegens schade. Verder is de gebruikte koerslijst volgens de inspecteur niet aanvaardbaar. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X gaat in hoger beroep. In geschil is of de inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met een waardevermindering vanwege schade en of de door X gebruikte koerslijst aanvaardbaar is.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de naheffingsaanslag BPM moet worden verlaagd. De gebruikte koerslijst is aanvaardbaar en de gepresenteerde schade is aan te merken als normale gebruiksschade. Nu geen sprake is van meer dan normale gebruiksschade, kan de taxatiemethode geen toepassing vinden. Aangezien de gebruikte koerslijst aanvaardbaar is, kan voor de bepaling van de afschrijving wel de koerslijstmethode toegepast worden. Het hoger beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:36

Besluit proceskosten bestuursrecht 1

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 2

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

91

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen