Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over twee nieuwe voorstellen van de Europese Commissie en de fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). Het betreft onder andere een voorstel voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing.

Volgens de Europese Commissie (EC) is eerlijke en efficiënte belastingheffing de komende maanden en jaren nog belangrijker om te herstellen van de gevolgen van de COVID-19-crisis. Daarom komt de EC met een plan met 25 acties voor eerlijke en efficiënte belastingheffing. De acties hebben als doel de bestrijding van belastingontduiking en vereenvoudiging van de belastingheffing. De acties worden tussen nu en 2024 onderzocht om belastingheffing beter aangepast aan moderne technologieën te maken. Het accent ligt daarbij op het gebied van de BTW en de bijstand bij invordering.

Het kabinet is voorstander van de plannen en van een betere samenwerking met derde landen. Voor maatregelen op dit terrein dient met name aandacht te zijn voor de IT-capaciteit van de Belastingdienst.

De EC heeft de punten uit het actieplan onderverdeeld in zes categorieën: Registratie, Rapportage, Betaling, Verificatie, monitoring en administratieve samenwerking, Geschillen en Vereenvoudig van de belastingregels van de EU voor meer concurrentievermogen op de interne markt. De belangrijkste acties zijn een wijziging van de Btw-richtlijn zodat kan worden volstaan met één EU-btw-registratie, verdere uitbreiding van het toepassingsgebied van het BTW-éénloketsysteem (One Stop Shop: OSS) en een EU-breed systeem voor de vermindering van bronbelasting.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Europees belastingrecht

Editie: 1 september

Regelgevende instantie: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Informatiesoort: VN Vandaag

  617
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen