Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat bridge, schaken, dammen en go niet kunnen delen in de culturele btw-vrijstelling. Genoemde denksporten worden in de maatschappij onvoldoende in verband gebracht met cultureel erfgoed.

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat wedstrijdbridge geen sport is in de zin van de btw-richtlijn vanwege een te verwaarlozen lichamelijke component. Door het arrest kunnen denksporten, zoals bridge, schaken, dammen en go de nu nog in Nederland toegepaste btw-sportvrijstelling of het verlaagde btw-tarief voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening niet meer toepassen. Ook de culturele btw-vrijstelling is dus niet van toepassing.

De huidige toelichting op de sportaanduiding in Tabel I, onderdeel b, post 3, van de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt per 1 januari 2022 aangepast aan het oordeel van het Hof van Justitie. Dit stelt belanghebbenden in de gelegenheid zich hierop voor te bereiden en indien mogelijk en gewenst een tijdig verzoek in te dienen voor toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers indien hun omzet onder de € 20.000 op jaarbasis blijft. Dit is ook met NOC*NSF en de overkoepelende bonden van de genoemde activiteiten besproken.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  702
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen