Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de woondelenvrijstelling met betrekking tot de gebruikersbelasting OZB in mindering komt op de WOZ-waarde.

X is eigenaar en gebruiker van een agrarisch object. Op het perceel is een woning gelegen, drie varkensstallen met bijbehorende mestkelders, een werktuigenberging en buitenmanege. De WOZ-waarde 2017 is door de gemeente vastgesteld op € 531.000 en de grondslag voor de gebruikersbelasting OZB op € 224.000. In geschil is de WOZ-waarde en de heffingsmaatstaf voor de OZBG.

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de woondelenvrijstelling met betrekking tot de gebruikersbelasting OZB in mindering moet komen op de WOZ-waarde. Het hof verwijst naar het arrest van HR 3 juni 2016 (V-N 2016/30.25). Dit leidt in dit geval tot een heffingsgrondslag voor de gebruikersbelasting van € 207.000. De heffingsambtenaar maak de WOZ-waarde van de onroerende zaak aannemelijk. Hij heeft de kengetallen uit de taxatiewijzer getoetst aan de hand van de in de regionale markt gerealiseerde transactiecijfers. Het beroep van X tegen de WOZ-waarde is dan ook ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Gemeentewet 220

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Waardering onroerende zaken, Belastingen van lagere overheden

Editie: 1 september

  402
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen