De Wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het wrakingsverzoek niet-ontvankelijk is omdat het ongeveer 2,5 week na ontvangst van de uitnodiging is gedaan.

De heer X heeft een hoger beroep lopen bij Hof Arnhem-Leeuwarden. In geschil is zijn wrakingsverzoek van 22 juni 2020 nadat de griffie op 4 juni 2020 heeft bericht dat via Skype een digitale zitting van de meervoudige belastingkamer zal worden gehouden. Aan het wrakingsverzoek ligt mede ten grondslag dat één van de raadsheren deel heeft uitgemaakt van de kamer die zijn vorige gemachtigde heeft geweigerd.

De Wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het verzoek niet-ontvankelijk is omdat het ongeveer 2,5 week na ontvangst van de uitnodiging is gedaan. Art. 8:16 lid 1 Awb schrijft voor dat het verzoek moet worden gedaan, zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:16

Algemene wet bestuursrecht 8:15

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 1 september

Informatiesoort: VN Vandaag

  414
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen