De Staatssecretaris van Financiën heeft het BTW-besluit over het ter beschikking stellen van personeel geactualiseerd.

In dit besluit is verduidelijkt in welke situaties personeel werkzaamheden kan verrichten bij andere ondernemers zonder BTW-heffing, naast het geval dat een BTW-vrijstelling of een goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van personeel. Het (tijdelijk) ter beschikking stellen van personeel in het kader van een medische beroepsopleiding is verduidelijkt. Daarnaast zijn de aanwijzingen in het besluit voor het ter beschikking stellen van personeel als nauw samenhangende prestatie binnen de onderwijsvrijstelling verduidelijkt. Daarbij zijn enkele voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde onderwijsprestaties. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 5 juli 2022, nr. 2022-181729, Stcrt. 2022, 18350 (V-N 2022/37.10), dat nu wordt ingetrokken. Het nieuwe besluit treedt in werking op 15 juni 2024.

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 11

[Nieuwsbron]

Rubriek: Omzetbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

558

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen