De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over de handel in verlieslichamen (V-N 2015/20.16) geactualiseerd.

De wijzigingen betreffen:

  • aanpassing in verband met de Wet spoedreparatie fiscale eenheid (zie met name onderdeel 4.3);
  • toevoeging in onderdeel 6 van het standpunt dat de verrekening met de winst van voortgezette werkzaamheden (art. 20a lid 11 Wet VPB 1969), ook geldt als deze werkzaamheden andere zijn dan die van het verliesjaar;
  • toevoeging van het standpunt dat de herwaardering van art. 20a lid 12 Wet VPB 1969 niet is gemaximeerd tot het bedrag van de verliezen (onderdeel 7.5); en
  • verkorte en geactualiseerde toevoeging van de goedkeuring inzake verliesinhaal bij voorkoming van dubbele belasting uit het besluit van 16 april 2002, nr. IFZ2002/357M (onderdeel 8).

Het besluit treedt in werking op 1 mei 2020 en werkt terug tot en met 17 april 2020. Het besluit van 25 februari 2015, nr. BLKB2015/211M (V-N 2015/20.16) wordt ingetrokken.

Lees ook het thema Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 20a

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 1 mei

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Carrousel: Carrousel

  600
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen