Rechtbank Den Haag oordeelt dat gemeente X een belaste prestatie verricht met haar afvalinzamelingsactiviteit en niet handelt als overheid.

Gemeente X is voor het ophalen en verwerken van PMD-afval vanaf 1 februari 2020 overgestapt naar een nascheidingsmodel. X haalt het afval ongescheiden op en levert het af bij een nascheider. X doet aan stichting N elektronische opgave van ingezamelde verpakkingsmaterialen. X ontvangt van stichting A een inzamelvergoeding, waarover X omzetbelasting voldoet bij haar aangifte omzetbelasting over 2020. X stelt dat inzameling van huishoudelijk afval een overheidstaak is waardoor geen sprake is van een dienst voor de omzetbelasting. X maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte. De inspecteur stelt dat sprake is van een belaste prestatie doordat inzamelen niet voorbehouden is aan gemeenten. Hij stelt ook dat X het bedrijfsleven faciliteert door onder andere inzamelingsinformatie te delen met stichting N. X gaat in beroep.

Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk. De door X ontvangen vergoedingen van het bedrijfsleven staan in rechtstreeks verband met de inzameling, waardoor sprake is van een rechtsbetrekking met prestaties over en weer. Ook handelt X niet als overheid voor de BTW. Hoewel het inzamelen van verpakkingsafval voortaan tot X' overheidstaak behoort, is geen sprake van een specifiek voor haar geldend juridisch regime, doordat de taak ook ligt bij het verpakkend bedrijfsleven. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 1

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Omzetbelasting

Editie: 24 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

203

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen