Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv de leningen niet kan afwaarderen. De door X bv verstrekte informatie, op grond waarvan zij de leningen wil afwaarderen, is namelijk onvoldoende onderbouwd.

X bv houdt aandelen in drie in Belize gevestigde vennootschappen. In 2008 verstrekt X bv voor een totaalbedrag van $ 168 mln aan leningen aan de vennootschappen. In de jaren 2009 - 2012 waardeert X bv af op de leningen. De inspecteur staat de afwaardering echter niet toe. Verder is in geschil of de inspecteur de over de leningen verschuldigde rente terecht als belaste rentebaten in aanmerking heeft genomen.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv de leningen niet kan afwaarderen. Volgens de rechtbank is de door X bv verstrekte informatie, op grond waarvan zij de leningen wil afwaarderen, namelijk onvoldoende onderbouwd. Verder werpt de informatie volgens de rechtbank in zijn algemeenheid ook onvoldoende licht op feiten die zich zouden hebben voorgedaan in de onderwerpelijke jaren, en die een afwaardering in die jaren zouden kunnen rechtvaardigen. Gezien het vorenstaande heeft de inspecteur ook terecht rekening gehouden met de bijgeschreven rente. De aanslagen blijven in stand.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Den Haag

Editie: 30 april

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen