Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de afwijzing van de ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV 2012 wegens het verstrijken van de vijfjaarstermijn terecht is en dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.

X verzoekt na een ongeval in 2012 en daaropvolgende emigratie naar België om een ambtshalve vermindering van de aanslag IB/PVV over 2012, vanwege een onjuiste emigratiedatum. De inspecteur wijst dit verzoek af vanwege het verstrijken van de vijfjaarstermijn van art. 45aa Uitv.reg. IB 2001. In geschil is of de aanslag IB/PVV 2012 ambtshalve kan worden verminderd ondanks de overschrijding van de vijfjaarstermijn.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. De onbekendheid met de termijn en het ongeval in 2012 rechtvaardigen geen uitzondering op de vijfjaarstermijn. Bovendien had X op de hoogte kunnen zijn van de termijn door eerdere correspondentie met de inspecteur. Het hof concludeert dat het hoger beroep ongegrond is en bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.6

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 45aa

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Inkomstenbelasting

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

284

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen