Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X het nultarief van de omzetbelasting niet toe kan passen op de uitlening van personeel. Dat het personeel projecten uitvoert in ontwikkelingslanden is niet voldoende voor goedkeuring op basis van een besluit.

Stichting X draagt namens een gemeente en hoogheemraadschap zorg voor onder andere waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer. X is medeoprichter van stichting Z, die het verbeteren van het publieke waterdomein in ontwikkelingslanden als doel heeft. X detacheert personeel bij Z en berekent 80% van de salariskosten door aan Z. X stelt dat het nultarief van de omzetbelasting voor ontwikkelingswerk in het buitenland van toepassing is op de vergoeding voor de personeelskosten. De inspecteur stelt dat uitsluitend sprake is van terbeschikkingstelling van personeel en X niet de presterende organisatie is die binnen de goedkeuring valt van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 21 september 2015, BLKB/2015/76M, V-N 2015/55.19. X gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X het nultarief niet toe kan passen. Dat het ingeleende personeel wordt ingezet in ontwikkelingslanden is niet voldoende voor de toepassing van de goedkeuring in het besluit. Ook de standpunten dat X in opdracht van Z projecten uitvoert of dat het nultarief moet worden toegestaan op grond van het gelijkheidsbeginsel slagen niet. Er is geen aanleiding om het besluit zo te interpreteren dat daarmee is bedoeld aan te sluiten bij art. 59bis van de Btw-richtlijn. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Algemene wet inzake rijksbelastingen 63

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 18 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

379

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen